W czerwcu specjaliści z Kainos przeprowadzili szereg warsztatów dla kadry Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego z zagadnień dotyczących Big Data, a także Zarządzania projektami IT oraz dyskutowali nad sposobami prowadzenia studenckich projektów informatycznych. Współpraca związana jest z planowanym w roku akademickim 2019/2020 otwarciem nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim – Informatyka, profil praktyczny.

W roku akademickim 2019/2020 oferta kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego zostanie rozszerzona o studia z informatyki o profilu praktycznym. Kompetencje absolwenta tego kierunku będą skupiały się wokół wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Prowadzone warsztaty są częścią partnerstwa Kainos z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki, w ramach współpracy firma przygotuje również części programu studiów.

Ponad 35 godzin wytężonej pracy z praktykami

Pierwszym cykl warsztatów dotyczył Big Data i został w całości przeprowadzony przez Pawła Topkę (Data Engineer).

Cykl szkoleń dotyczył Zarządzania projektami IT oraz prowadzenia studenckich projektów informatycznych i trwał 20 godzin. Na przykładzie pracy projektowej w Kainos zaprezentowano m.in. metody Scrum, Agile czy Waterfall (model kaskadowy) – o tych zagadnieniach opowiadali Michał Konewko (Business Analyst), Krzysztof Pietrzela (Agile Team Leader) i Robert Krasiński (Agile Team Leader).

 

“Na zajęciach skupiłem się na praktycznych aspektach zarządzania projektami w metodyce Scrum. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani, aktywni i zadawali mnóstwo pytań. – opowiadał Michał Konewko i dodał – Dzień ćwiczeń zakończyliśmy dyskusją na temat ich przemyśleń. Omówiliśmy wspólnie korzyści wynikające z używania Scruma, ale także jakie są najczęstsze błędy i pułapki oraz czego należy się wystrzegać”.

 

 

“Szkolenie podzieliłem na część teoretyczną i praktyczną. W tej drugiej przeprowadziłem ćwiczenia – uczestnicy tworzyli poprawny product backlog oraz rozwiązywali problemy, skupiając się na estymowaniu predykcyjnym i empirycznym – opowiadał Krzysztof Pietrzela – Osobiście uważam, że najbardziej przydatne było właśnie przybliżenie metody Scrum poprzez rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników. Odwoływanie się do ich wcześniejszych doświadczeń, często związanych z pewnego rodzaju porażkami, umożliwiło łatwiejsze przekonanie ich do skuteczności przedstawianej metody”.

 

Współpraca Kainos Polska na nowym kierunku Informatyka praktyczna

W ramach cyklu Zarządzanie projektami IT oraz prowadzenie studenckich projektów informatycznych Tomasz Świderek (Project Manager) zrealizował szkolenie z planowania i realizacji poszczególnych faz projektów informatycznych, a Andrzej Grabowski (Project Manager) przeprowadził szkolenie z wizji produktu. Wspólnie też rozmawiali z kadrą Instytutu Informatyki, Rozmawialiśmy o tym, jak elementy metodyk zwinnych wpleść w przedmiot „projekt zespołowy”.

Nowy kierunek studiów będzie prowadzony w powstającym nowoczesnym budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a jej zakończenie zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.